//Publikuj w dowodach

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zostać autorką/autorem Dowodów na Istnienie, prosimy o przysłanie konspektu książki, maszynopisu (lub minimum 20 stron tekstu), streszczenia całości (do 3 500 znaków) oraz biogramu na adres dowody@instytutr.pl. Tekst powinien być skonwertowany w formacie .doc.

Nie recenzujemy nadesłanych tekstów. Odpowiadamy w ciągu dwóch miesięcy. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie propozycje.

Utworów niezamówionych nie odsyłamy i nie przechowujemy.

Uwaga! Interesuje nas jedynie szeroko pojęta literatura faktu.

Wydawnictwo Dowody na Istnienie

imprint Fundacji Instytut Reportażu

Mail: dowody@instytutr.pl

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację w kraju realizacja zamówień może się wydłużyć. Książki będziemy wysyłać raz w tygodniu. Ebooki do ściągnięcia natychmiast! Bądźcie zdrowi i czytajcie! Zamknij