//Publikuj w dowodach

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zostać autorką/autorem Dowodów na Istnienie, prosimy o przysłanie konspektu książki, maszynopisu (lub minimum 20 stron tekstu), streszczenia całości (do 3 500 znaków) oraz biogramu na adres [email protected]. Tekst powinien być skonwertowany w formacie .doc.

Nie recenzujemy nadesłanych tekstów. Odpowiadamy w ciągu dwóch miesięcy. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie propozycje.

Utworów niezamówionych nie odsyłamy i nie przechowujemy.

Uwaga! Interesuje nas jedynie szeroko pojęta literatura faktu.

Wydawnictwo Dowody na Istnienie

imprint Fundacji Instytut Reportażu

Mail: [email protected]