• No products in the cart.
//Publikuj w Dowodach

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zostać autorką/autorem Dowodów, prosimy o przysłanie konspektu książki, maszynopisu (lub minimum 20 stron tekstu), streszczenie całości (do 3 500 znaków) oraz biogramu na adres [email protected]. Tekst powinien być skonwertowany w formacie .doc lub .docx.

Nie recenzujemy nadesłanych tekstów. Odpowiadamy w ciągu dwóch miesięcy. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie propozycje.

Utworów niezamówionych nie odsyłamy i nie przechowujemy.

Uwaga! Interesuje nas jedynie szeroko pojęta literatura faktu.

Wydawnictwo Dowody

Mail: [email protected]

1