/Wydawnictwo

O NAS

KAŻDA NASZA KSIĄŻKA JEST DOWODEM NA ISTNIENIE

Dowody na Istnienie – to tytuł książki Hanny Krall. Reporterka nam go użyczyła, bo wierzymy, że każda książka non-fiction jest dowodem na istnienie.
Człowieka, świata, a nawet Boga (jeśli ktoś chce).
Dlatego wydajemy przede wszystkim książki reporterskie – polskie i zagraniczne.

fot. Filip Springer

CHCESZ WYDAĆ KSIĄŻKĘ W NASZYM WYDAWNICTWIE?

Partnerzy wydawnictwa

1