Kontakt

Wydawnictwo Dowody na Istnienie
imprint Fundacji Instytut Reportażu
ul. Gałczyńskiego 7
00-362 Warszawa

E-mail: [email protected] 
[email protected]

Dystrybucja: [email protected]

Sprzedaż detaliczna: [email protected]

Redaktor naczelna

Julianna Jonek-Springer

E-mail: [email protected]

Rada merytoryczna

Mariusz Szczygieł

E-mail: [email protected]

Rada merytoryczna

Olga Gitkiewicz

E-mail: [email protected]

Sekretarz redakcji

Michał Olech

E-mail: [email protected]

Promocja

Anna Sańczuk

E-mail: [email protected]

Dystrybucja

Paweł Szopowski

E-mail: [email protected]

1