Kontakt

Wydawnictwo Dowody na Istnienie
imprint Fundacji Instytut Reportażu
ul. Gałczyńskiego 7
00-362 Warszawa

E-mail: dowody@instytutr.pl 
promocja@dowody.com

Dystrybucja: pawel.szopowski@instytutr.pl

Sprzedaż detaliczna: sklep@dowody.com

Prezes Fundacji Instytut Reportażu

Mariusz Szczygieł

E-mail: mariusz.szczygiel@instytutr.pl

Redaktor naczelna

Julianna Jonek-Springer

E-mail: julianna.jonek@dowody.com

Dystrybucja

Paweł Szopowski

E-mail: pawel.szopowski@instytutr.pl

Sekretarz redakcji

Olga Gitkiewicz

E-mail: dowody@instytutr.pl

Promocja

Aleksandra Migacz

E-mail: promocja@dowody.com